Ponujamo kasko zavarovanje pri nas kupljenega kolesa, zaklenjenega s pri nas kupljeno ključavnico:

  • vključena kraja kolesa na prostem
  • vključena asistenca

Kaj je zavarovano?

Dogodki, kateri so zavarovani.

Dogodki Kolo Električno kolo
Vlom
Tatvina
Rop
Vandalizem
Naključna škoda na kolesu
Kolesarska asistenca

 

Zavarovalniško kritje obstaja za kolo, ki je podrobneje opisano v zavarovalni polici. 

Zavarovanje kolesa

Zavarovani dogodki:

  • vdor in vlom,
  • kraja,
  • rop,
  • vandalizem,
  • poškodbe zaradi padca ali nesreče,
  • škoda na kolesu.

Pri škodnem primeru bodo povrnjeni stroški potrebnega popravila poškodovanega kolesa. V primeru popolnega uničenja se povrne največ zavarovalna vrednost. 

Kolesarska asistenca

Če zavarovano kolo zaradi okvare ali nesreče ni več vozno, asistenčni center organizira in plača pomoč na kraju dogodka ali transport (vključno z reševanjem) v bližnjo, primerno kolesarsko delavnico (ali na začetni ali končni kraj).

Kaj ni zavarovano?

Škoda, ki ne vpliva negativno na delovanje zavarovanega kolesa
Obraba
Poškodbe in kraja slabo pritrjene opreme
Namerno povzročena škoda
Izguba, zapustitev zavarovanega kolesa
Spremembe na napravi, manipulacija naprave
Napaka v izdelavi
Škoda, ki nastane pri uradnih tekmovanjih
Groba malomarnost
Neizdani nalogi za popravila
Škoda, ki nastane kot posledica znatno
Škoda, ki nastane zaradi zunanjih dogodkov (naravne nesreče)

 

Kje sem zavarovan(a)?

Zavarovalniško kritje velja v Sloveniji ter v državah, ki neposredno mejijo s Slovenijo, v Nemčiji, Franciji in Grčiji.

Kdaj se kritje začne in kdaj preneha?

Zavarovalniško kritje obstaja od sklenitve zavarovanja  v našem kolesarskem centru (če je plačana premija). V primeru odpovedi zavarovanja kritje preneha na koncu zadnjega zavarovalnega leta.

Uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe?

Od članstva v skupinskem zavarovanju lahko odstopite v 14 dneh brez navedbe razlogov v pisni obliki (npr. v pismu, po telefaksu, elektronski pošti).

Kako lahko odpovem veljavno pogodbo?

Zavarovalna pogodba se sklene za najmanj 12 mesecev in jo je mogoče pisno odpovedati ob upoštevanju

Premijska tabela (kolesa)

 Nabavna cena / Zavarovalna vsota Letna premija
do 300€  68€ 
do 400€ 
78€
do 500€ 
88€
do 800
117€
do 1.000
137€
do 1.200
146€
do 1.500
195€
do 2000
293€
do 3.000
341€
do 4.000
390€
do 6.000
439€
do 8.000
488€
do 10.000
585€
do 12.000
683€
Dodatne informacije dobite v kolesarskem centru Nebesa za kolesa

Premijska tabela (električna kolesa)

 Nabavna cena / Zavarovalna vsota Letna premija
do 2.000€  90€ 
do 3.000€
102€
do 4.000€ 136€
do 5.000€ 170€
do 6.000€ 203€
do 8.000€ 271€
do 10.000€ 338€
do 12.000€ 407€
Dodatne informacije dobite v kolesarskem centru Nebesa za kolesa

Obrazec za prijavo škode

Na spodnji povezavi najdete obrazec, ki ga izpolnite v primeru škode in ga pošljete na bike.si@allianz.com (ta elektronski naslov je napisan na potrdilu o zavarovanju, ki ste ga prejeli in je zapisan v splošnih pogojih).

Povezava do obrazca: 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0613/9772/9467/files/Obrazec_za_prijavo_skode.docx?v=1652793842